känslostormar/Emotional storms

Ari Behns begravning idag var något av det absolut sorgligaste och det absolut vackraste jag sett på tv någonsin. Så otroligt stämmningsfullt, och så många kärleksfulla ord och meningar som sades om Ari idag. Den gränslösa sorgen och saknaden som uttrycktes där i Oslos domkyrka den gick rakt igenom tvn  det och det blev stundtals så hemskt och sorgligt att min kropp bara skakade av gråt för att jag kände en sådan fruktansvärd medkänlsa med alla som satt där inne i kyrkan. Hans bror som nästan skrikande av gråt och saknad samtidigt   berättade att han skulle bli pappa i April och  sorgen över aatt Ari aldrig skulle få träffa hans son .
 
Äldsta dotterns tal till sin pappa och historien om den tavla hon skulle gett honom i julklapp  men aldrig fick ge honom  och hennes förväntningar över att få träffa honom i jul efter att inte ha fått se honom på två veckor.
En sextonårings tal till sin pappa som ligger framför henne i en vit kista klädd av blommor och att se henne och Märtha Louise placera tavlan bredvid kistan.....det var hjärtskärande. jag kan inte beskriva vad som gick igenom mitt huvud då, det var hjärtekrossande en kniv som skar i hjärtat, all kärlek hon ville ge sin pappa, den ofattbara sorg hon bar på och den saknad hon förmedlade  gjorde att jag kände en otroligt stark medkänsla. Mina tårar bara rann och rann i floder och ville  knappt sluta.                                                                                                                                                       
Här nedan återfinns en del av det hjärtskärande talet:
 
     – Jag hade glatt mig åt att se dig igen. Leah, Emma, mamma och jag saknar dig så ofattbart mycket. Jag hoppas du vet hur högt vi älskar dig, sade hon.
– Vi hade ingen aning om att du skulle gå bort så tidigt i våra liv. Vi trodde att du skulle finnas här för att följa oss uppför altargången när vi gifter oss, se vad vi gör med våra liv och se vilka slags personer vi blir.

– Du måste ha hållit saker hemliga och försökt dölja hur svårt du egentligen hade det inuti, för att inte bekymra oss.

– Vi tänker ofta att vi borde ha funnits där mer för dig. Vi borde ha varit tillsammans med dig oftare, vi borde ha gjort mer fina saker med dig, men vi vet att vi inte kan tänka så.
– Vi kunde inte veta att det var så allvarligt. Vi kunde inte föreställa oss att vår egen pappa skulle lämna oss, att du skulle ta ditt eget liv. Att du skulle dö så tidigt.
– Det är inte vårt fel. Vi kan inte klandra oss själva.
– Det finns alltid en utväg, även om det inte känns så.
– Det finns folk där ute som vill och kan hjälpa. Det är inte skamligt att be om hjälp. Det är styrka, inte svaghet.               
 
- Maud Angelica Behn                       
 
 
ENGLISH TRANSLATION:
 

Ari Behn's funeral today was one of the most sad and the most beautiful I've ever seen on television. So incredibly evocative, and so many loving words and sentences that were said about Ari today. The boundless grief and lack expressed there in Oslo's cathedral it went right through it and it sometimes became so horrible and sad that my body just shook with tears because I felt such a terrible compassion for everyone sitting inside the church.
 
His brother, who was almost screaming of greif  said  that he and his wife are expecting a son in April and that grief over  that Ari 
would never get to meet him.
 
The oldest daughter's speech to her father and the story of the painting which she painted and worked with for several hours and would have given him as a Christmasspresent but never allowed to give him.
A daughter's longing for her dad and her expectations of meeting him after two weeks.
 
A sixteen-year-old's speech to her dad lying in front of her in a white coffin covered flowers  and to sitting there watching her and  mother princecess Märtha Louise place the place the painting next to the coffin ......
unreal and what a sadness. It was heartbreaking 
I can't describe what went through my head then, it felt like  knife that cut into the heart.
I felt great compassion, it did  hurt so much.
 

I felt and heard all the love she wanted to give her dad, the unimaginable grief she and her sisters carried and the unimaginable  missing she conveyed  made my tears just flow and flow in rivers and didn't wanted to stop.
 
Below is a small part of the heartbreaking speech:
 
" - I was glad to see you again. Leah, Emma, ​​mom and I miss you so much. 
I hope you know how much we love you. - We had no idea that you would leave so early in our lives.
- We thought you would be here to follow us up the aisle as we get married,
see what we do with our lives and see what kind of people we become. - You must have kept things secret and tried to hide how hard you actually had it inside,
so as not to worry us.
- We often think that we should have been there more for you.
- We should have been with you more often, we should have done more nice things with you,
but we know we can't think so. - We didn't know it was that serious. We couldn't imagine our own father leaving us,
taking your own life. That you would die so early. - It's not our fault. We cannot blame ourselves. - There's always a way out, even if it doesn't feel that way. - There are people out there who want and can help. It is not shameful to ask for help.
It is strength, not weakness."   - Maud Angelica Behn
 
 https://www.vgtv.no/video/190423/maud-angelica-behns-tale-vi-elsker-deg-pappa
 
Källa: vg.no, www.Instagram.com/royalistan, femina.se, svenskdam.se
 
 
 
 
 
 
 


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Om

Min profilbild
RSS 2.0